Justyna Błażewicz

Justyna Błażewicz

Advokátka (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Justyna, ktorá sa od augusta 2013 špecializuje na rodinné i trestné právo, má veľký počet prípadov, v ktorých pomáha mnohým individuálnym klientom s ich právnymi záležitosťami, ktoré zahŕňajú trestné činy (vrátane riadenia pod vplyvom alkoholu, nebezpečného riadenia, útokov, sexuálneho napadnutia, zneužívania , vrážd, krádeží a vlámaní, pranie špinavých peňazí) a rodinné právo (vrátane predmanželských zmlúv, odlúčenie, rozvodov, finančných záležitostí a vyrovnania, spolužitie, bydlisko detí a sporov ohľadom kontaktu s deťmi, a riešenie sporov - mediácie).

Justyna tiež asistuje našim klientom v záležitostiach imigrácie (vrátane deportácie, vydanie stíhanej osoby a trvalého pobytu), spolu so záležitosťami dedičského práva.
Ďalší právnici