Olexandr Kyrychenko

Olexandr Kyrychenko

Partner, Advokát (Solicitor)   |   (0044) 333 358 3062

Olexandr je tu v advokátskej kancelárii IMD Solicitors partnerom a advokátom.

Po získaní kvalifikácie pri jednej z najväčších advokátskych kancelárií v Manchestri v roku 2013, Olexandr nastúpil do spoločnosti IMD v júni roku 2016. Špecializuje sa na občianskoprávne a obchodné spory, rovnako tak ako na všeobecné obchodné záležitosti, ktoré vznikajú v priebehu podnikania, a je obzvlášť schopný v oblasti vypracovanie návrhov dokumentov a zmlúv.

Okrem toho je Olexandr plynulým hovorcom ruského a ukrajinského jazyka a je schopný ponúknuť služby našim klientom či už so sídlom vo Veľkej Británii alebo v týchto regiónoch.

Ďalší právnici